<![CDATA[ST. PAUL'S SNS - Gallery]]>Sat, 21 Nov 2020 20:14:50 +0000Weebly<![CDATA[Mrs. Loughran's 4th Class: "Winter Wonderland"]]>Fri, 20 Nov 2020 19:49:56 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/mrs-loughrans-4th-class-winter-wonderland]]><![CDATA[Ms. Connolly's 6th Class: "Waddling into Winter"]]>Fri, 20 Nov 2020 19:47:31 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-connollys-6th-class-waddling-into-winter]]><![CDATA[Mr. Harrington's 6th Class: "Penguins on Parade!"]]>Fri, 20 Nov 2020 19:40:30 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/mr-harringtons-6th-class-penguins-on-parade]]><![CDATA[Ms. Ryan's 3rd Class: "Snowman Cones"]]>Fri, 20 Nov 2020 19:38:04 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-ryans-3rd-class-snowman-cones]]><![CDATA[Ms. Fitzpatrick's 3rd Class: "Winter Woolies"]]>Fri, 13 Nov 2020 20:38:26 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-fitzpatricks-3rd-class-winter-woolies]]><![CDATA[Ms. O' Donnell's 3rd Class: "Cityscapes"]]>Fri, 13 Nov 2020 20:36:01 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-o-donnells-3rd-class-cityscapes]]><![CDATA[Mr. Murphy's 6th Class: "The Solar System"]]>Wed, 11 Nov 2020 19:30:46 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/mr-murphys-6th-class-the-solar-system]]><![CDATA[Spooktacular Halloween Art!]]>Thu, 22 Oct 2020 15:54:55 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/spooktacular-halloween-art
]]>
<![CDATA[Ms. Halligan's 4th Class]]>Tue, 06 Oct 2020 18:44:18 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-halligans-4th-class]]><![CDATA[Check us out!]]>Tue, 06 Oct 2020 18:34:14 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/check-us-out
]]>
<![CDATA[Autumn Art]]>Tue, 06 Oct 2020 18:20:33 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/autumn-art
]]>
<![CDATA[6th Classes Confirmation Art]]>Wed, 04 Mar 2020 16:29:01 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/6th-classes-confirmation-art
]]>
<![CDATA[Ms. Dalton's 4th Class]]>Sat, 15 Feb 2020 16:25:11 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-daltons-4th-class]]><![CDATA[Ms. Hackett's Reading Class]]>Sat, 15 Feb 2020 16:23:03 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-hacketts-reading-class]]><![CDATA[Ms. Conlon's 6th Class]]>Sat, 15 Feb 2020 16:20:43 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-conlons-6th-class]]><![CDATA[Mr. Barber's 5th Class]]>Sat, 15 Feb 2020 16:18:19 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/mr-barbers-5th-class]]><![CDATA[Ms. Myles 5th Class]]>Sat, 15 Feb 2020 16:14:19 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-myles-5th-class]]><![CDATA[Ms. Carthy's 5th Class]]>Sat, 15 Feb 2020 16:10:32 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-carthys-5th-class]]><![CDATA[Mrs. Loughran's 3rd Class - "Ancient Egypt" projects]]>Thu, 06 Feb 2020 18:25:23 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/mrs-loughrans-3rd-class-ancient-egypt-projects
]]>
<![CDATA[Ms. O' Donnell's 5th Class]]>Fri, 31 Jan 2020 18:17:53 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-o-donnells-5th-class]]><![CDATA[Ms. Halligan's 3rd Class]]>Fri, 31 Jan 2020 18:15:58 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-halligans-3rd-class]]><![CDATA[Ms. Meegan's 3rd Class]]>Fri, 31 Jan 2020 18:07:23 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-meegans-3rd-class]]><![CDATA[Ms. Ryan's 3rd Class]]>Fri, 31 Jan 2020 18:02:57 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-ryans-3rd-class]]><![CDATA[Mrs. Loughran's 3rd Class - Gingerbread Homes]]>Tue, 17 Dec 2019 16:48:37 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/mrs-loughrans-3rd-class-gingerbread-homes
]]>
<![CDATA[Ms. Mc Guane's 3rd Class - Winter Scenes]]>Wed, 11 Dec 2019 16:42:55 GMThttp://stpaulssns.com/gallery/ms-mc-guanes-3rd-class-winter-scenes
]]>